רחמים מלול – יו"ר הדירקטוריון וראש העיר
עודד עמרם – חבר מועצת העיר ומחזיק תיק התרבות
דורון מילברג – מנכ"ל העירייה
ליאור שוקרי – מנהל אגף תנועה, שילוט ופיקוח
רו"ח  אפרת נגר – נציגת ציבור
תהילה דוד – נציגת ציבור
נטע אשד – נציגת ציבור