רחמים מלול – יו"ר הדירקטוריון וראש העיר
עודד עמרם – חבר מועצת העיר ומחזיק תיק התרבות
יעל בק – חברת מועצת העיר
דורון מילברג – מנכ"ל העירייה
ד"ר אסתר הנדלר – מנהלת מח' גני הילדים
ליאור שוקרי – מנהל אגף תנועה, שילוט ופיקוח
רו"ח  אפרת נגר – נציגת ציבור
תהילה דוד – נציגת ציבור