רחמים מלול – יו"ר הדירקטוריון וראש העיר

עודד עמרם – חבר מועצת העיר ומחזיק תיק התרבות

מאיר דהן – מנכ"ל העירייה

עו"ד אביטל רגב קיסר – דוברת העירייה

רועי שרעבי – חבר מועצת העיר, מחזיק תיק הספורט

יעל גוראון – נציגת ציבור

מיכל רוזן - נציגת ציבור

יעל לוי - נציגת ציבור