ויצמן

צהרוני "ניצנים" בבתי הספר - משרד החינוך | שנה"ל תשפ"ד

צהרוני החברה העירונית נפתחים להרשמה לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד ונערכים למתן מענה עבור משפחות רבות ותלמידי בתי הספר השונים בעיר.

פעילות הצהרונים מתקיימת בתוך בתי הספר בליווי צוותי חינוך איכותיים (רכזים/ות, מורים/ות, מדריכים/ות וסייעים/ות) המלווים את הילדים לאורך כל שעות פעילות הצהרון ומעניקים להם רצף חינוכי חוויתי ומהנה עד השעה 17:00.

אמצעי תשלום:

כרטיס אשראי – עסקת תשלומים בלבד >> לחצו כאן

יש להקפיד על בחירת מס' כיתה ולהירשם לכיתה הנכונה. ילד שימצא רשום לכיתה לא נכונה תבוטל השתתפותו בצהרון.

הוראת קבע בבנק - בצירוף טופס חתום ומאושר ע"י הבנק >> לחצו כאן

שימו לב! טופס שאינו חתום ע"י הבנק לא יטופל והרישום לא יאושר.

המחאות - תאריכי ההמחאות יהיו קבועים ל-1, או 5, או 10 בכל חודש (ספטמבר-יוני)

יש למסור שיקים למשרדי הצהרונים בצירוף טופס הרשמה – להורדת טופס >> לחצו כאן


תנאי ביטול
:

ביטול הרשמה שיתקבל במשרדי החברה העירונית עד ה-15.8.23 - יוחזר התשלום במלואו.

ביטול שיתקבל לאחר ה-15.8.23 ייכנס לתוקף חודש ימים מיום בקשת הביטול (ההורים יחויבו בתשלום עבור חודש מיום הודעת הביטול).

ביטול הצהרון יתאפשר עד לתאריך 31.3.24, לאחר מועד זה לא יתאפשרו ביטולים.