קורס מוכנות לכיתה א'

לפרטים ניתן לפנות ל- 08-9363930