קורס מוכנות לכיתה א'

בהנחיית רינת מילר

הקניית הרגלי עבודה, מושגי יסוד, מודעות פונולוגית וחשבונית, ארגון הסביבה הארגומטרית ועוד.

פתיחה: 14.5, יום ג', 17:30

עלות: 700 ₪ (10 מפגשים) 

לפרטים ניתן לפנות ל- 08-9363930