מועדון אופניים - ספורטק רחובות

מאמן ראשי: רוברט לוין

פיתוח הכושר הגופני ובניית בסיס רחב של מיומנות. אווירה חברית ויציאה למרחבי הטבע תוך דגש
על כבוד ואחריות לרוכבים בקבוצה, מצוינות בכל תחומי החיים וההגינות בספורט.
לאורך השנה פעילויות אתגריות כחלק מגיבוש הקבוצה וגיוון ספורטיבי.

כיתות ד'-ו':
יום ב' | 19:00-17:30 (בשעון חורף השעות יוקדמו) | ספורטק עירוני | 180 ₪ לחודש

כיתות ז'-ט':
יום ה' | 19:00-17:30 (בשעון חורף השעות יוקדמו) | ספורטק עירוני | 180 ₪ לחודש

לפרטים נוספים: 052-2921641

להרשמה ותשלום לחצו על הכפתור הרשמה ותשלום