מאמאנט רחובות - ליגת האימהות בכדורשת

מאמאנט רחובות - ליגת האימהות בכדורשת

מנהל: אלכס בר-מכר

ליגת האימהות בכדורשת הינה ליגה ייחודית בה מככבות אימהות המייצגות את בתי הספר בהם לומדים ילדיהן. לליגת מאמאנט חזון שלם המורכב מפסיפס של היבטים: ההיבט החברתי, חינוכי, ערכי, קהילתי וספורטיבי.

ליגת מאמאנט מוכיחה את עצמה כמסגרת ספורטיבית וחברתית והפכה ברבות השנים לכרטיס הביקור של היישובים הרבים בהם היא קיימת.

קבוצות מאמאנט:

ימים א'-ה' | 22:00-20:30 | אולמות הספורט ברחבי העיר | 170 ₪ לחודש, פעם בשבוע | 11 חודשי פעילות

קבוצות איגוד:

NetDragon איגוד, איגוד Big Deal, נטגרלס איגוד, פינקליידי איגוד.

ימים א'-ה' | 22:00-20:30 | אולמות הספורט ברחבי העיר | 220 ₪ לחודש, פעם בשבוע | 11 חודשי פעילות

דמי הרישום והביטוח ישולמו ע"י המשתתפות ישירות מול "מאמאנט ישראל"

* חד- הוריות הזכאיות ל- 10% הנחה, נא לשלוח צילום ת.ז + ספח לכתובת מייל:noar@ironitr.co.il במעמד הרישום האינטרנטי.

יש לוודא קבלת המייל מול מזכירת אגף הספורט בטל': 08-6683884 

לפרטים נוספים: 052-7787177
להרשמה ותשלום לחצו על הכפתור הרשמה ותשלום