צהרונים

ה.ל.ב | העשרה לימודית בית ספרית
צהרוני החברה העירונית צועדים בגאון לשנתם הרביעית ומונים כ-1600 ילדים אהובים.
החלה ההרשמה לצהרוני החברה העירונית תשע"ח, אשר יחלו את פעילותם ב-1.9.17.


ימים א'-ה' | 17:00-12:45 | בבתי הספר היסודיים ברחבי העיר

עלות חודשית: 930 ש"ח
דמי רישום: 150 ש"ח

אמצעי תשלום:
כרטיסי אשראי - עסקת תשלומים בלבד: לחץ כאן
הוראת קבע בבנק - בצירוף טופס חתום ומאושר ע"י הבנק: לחץ כאן
המחאות - יימסרו במעמד רישום התלמיד. תאריכי ההמחאות יהיו קבועים ל-1/5/10 כל חודש (ספטמבר-יוני).


משרד08-6320415

גביה: 08-6683890

דוא"ל: zaharonim@ironitr.co.il