בית יעקב בנות

ההרשמה לצהרוני בתי הספר לכיתות א'-ב', במתווה תוכנית "ניצנים" של משרד החינוך וצהרונים לכיתות ג' בכל בתי הספר בעיר נמצאת בעיצומה ותסתיים ב 10.8.24.

בכל בית ספר יהיה צוות חינוכי אשר ידאג לילדים לארוחת צהריים חמה ומזינה וכן להעשרתם בפעילויות סביב תכנים משמעותיים וערכיים על פי נושאים חינוכיים שילוו את העשייה לאורך כל השנה.

לתלמידי כיתות א'-ב' יופעלו צהרונים במתווה תוכנית "ניצנים", שהינה תוכנית כלל ארצית של צהרונים בסבסוד משרד החינוך. תוכנית "ניצנים" בעיר פועלת בשיתוף פעולה עם מינהל החינוך בעירייה והנהגת ההורים העירונית.

תלמידי כיתות ג' בכל בתי הספר ייהנו אף הם מתוכנית הצהרונים. התוכנית עבור תלמידי כיתות ג' וילדי חטיבה צעירה אינה מסובסדת על ידי משרד החינוך וההרשמה הינה במחיר מלא (הסבסוד חל על כיתות א'-ב' בלבד וכפוף לשינויים של משרד החינוך).

החברה העירונית מציעה 24 צהרונים בבתי ספר יסודיים בעיר. רכזי וצוותי החינוך בצהרונים של החברה העירונית עוברים הכשרה מקצועית. כמו כן, הצוותים משתלמים לאורך כל השנה מבחינה מקצועית, פדגוגית וחינוכית.


כיתות א'-ב' | תכנית "ניצנים"*

ימים א'-ה' | עם סיום יום הלימודים ועד השעה 16:00
עלות חודשית (לאחר סבסוד): 475 ₪
*כל שינוי שיבוצע ע"י משרד החינוך בתוכנית "ניצנים" יחול גם על צהרוני החברה העירונית, כגון:  מחיר, ימי חופשה ועוד.

כיתות ג'
ימים א'-ה' | עם סיום יום הלימודים ועד השעה 16:00
עלות חודשית: 697 ₪
*כל שינוי שיבוצע ע"י משרד החינוך במסגרת תוכנית ניצנים יחול גם על ילדי כיתות ג'.


מודל הרחבות צהרוני ניצנים לשנת תשפ''ה

*ממוצע ילדים בכיתה 27

*חוג אחד לשבוע

*אבטחה

*שעות הצהרון מסיום הלימודים ועד לשעה 16:00

שימו לב!
ההרשמה לצהרונים תתאפשר עד לתאריך ה-10.8.24. לאחר מועד זה ההצטרפות לצהרונים תתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד.

*אין הבטחה לכיתת צהרון על בסיס כיתת אם – תלוי מספר ילדים שנרשמו.

תנאי ביטול:

ביטול שיתקבל במשרדי החברה העירונית ע ה-15.08.24 יאושר ויוחזר התשלום במלואו, ביטול שיתקבל לאחר תאריך זה ייכנס לתוקף חודש ימים.

ביטול הצהרון יתאפשר עד לתאריך 31.3.25, לאחר מועד זה לא יתאפשרו ביטולים.


אמצעי תשלום:

הוראת קבע בבנק - בצירוף טופס חתום ומאושר ע"י הבנק >> לחצו כאן

שימו לב! טופס שאינו חתום ע"י הבנק לא יטופל והרישום לא יאושר.

המחאות - תאריכי ההמחאות יהיו קבועים ל-1, או 5, או 10 בכל חודש (ספטמבר-יוני)

יש למסור שיקים למשרדי הצהרונים בצירוף טופס הרשמה – להורדת טופס >> לחצו כאן

להרשמה ותשלום לחצו על הכפתור הרשמה ותשלום