מספר מכרז    תיאור מכרז
 תאריך פרסום 
  תאריך אחרון להגשה 
1333

מלווה עולים במח' קליטה

מכרז מס’ 1333 - מלווה עולים במח' קליטה

טופס להגשת מועמדות למכרז

טופס למשטרה

  16.7.2024  
30.7.2024
בשעה
15:00