ביה"ס של החופש הגדול

בית הספר של החופש הגדול | למסיימי כיתות א'-ו'

תכנית העשרה של משרד החינוך אשר תתקיים בחופשת הקיץ בתוך בתי הספר, ומטרתה לאפשר מסגרת לימודית מעשירה, מבוקרת וערכית לילדים.

התכנית מיועדת למסיימי כיתות א'-ו', כולל תלמידי החינוך המיוחד, והיא תועבר ע"י סגל המורים של בית הספר ומדריכים מנוסים.

לבוגרי כיתות א'-ד' 

נושא התכנית הוא: "אוצר החברות", כשהתוכנית הפדגוגית תלווה במגוון הפעלות בנושא: ימי שיא, פעילות מוזיקלית חווייתית, פעילות ספורטיבית מהנה, הצגות ילדים מגוונות ופעילות קיצית מיוחדת. 

לבוגרי כיתות ה'-ו' | תכנית סמארט

תכנית לימודים למקצועות מתמטיקה, אנגלית ולשון, המבוססת על הקניית ידע ותרגול, שתעזור לתלמידים להגיע מוכנים לשנת הלימודים תשפ"ב ותסייע בקידום הישגיהם הלימודיים. התכנית תופעל באמצעות חברת סמארט. נושאי הלימוד ילמדו בהתאם לתכנית הלימודים. בכל קבוצה, ילמדו מורים מקצועיים ומיומנים כשלצידם סטודנטים לתרגול. בסיום היום תתקיים פעילות חווייתית. לכל לומד יסופקו חומרי לימוד שהופקו בחברת SMART לרבות חוברת תרגול שתלווה את תהליכי הלמידה.

בתכנית סמארט - פתיחת קבוצה מותנית ברישום של מינימום 20 תלמידים, במידה ויהיו פחות מ-20 יחוברו כיתות או יועברו לבית ספר סמוך.


1-22.7.21 | כא' בתמוז – יג' באב תשפ"א
ימים א'-ה' | 13:00-8:00
*ביום א', ה-18.7.21, ט' באב, לא תתקיים פעילות!
התוכנית אינה כוללת ארוחת בוקר, יש להביא ארוחת בוקר באופן עצמאי, עפ"י כללי האלרגיה הנהוגים בבית הספר.
עלות: 300 ש"ח

צהרון קיץ:

אפשרות לצהרון עד השעה 16:30, על פי תכנית העשרה מותאמת, הכולל ארוחת צהריים חמה ומזינה.

עלות: 750 ₪

ההרשמה לבוגרי כיתות א'-ד' תתאפשר עד ה-15.6.21

ההרשמה לבוגרי כיתות ה'-ו', תכנית סמארט, תתאפשר עד ה-16.6.21

להרשמה יש לבחור בית ספר