נועם בנות

ההרשמה באתר הסתיימה. 
הרשמה על בסיס מקום פנוי תתאפשר במשרדי הצהרונים בחברה העירונית בלבד. 
ניתן לפנות במייל zaharonim@ironitr.co.il
או בטלפון 08-6320415