בן צבי

ההרשמה באתר הסתיימה.
הרשמה על בסיס מקום פנוי תתאפשר במשרדי הצהרונים בחברה העירונית בלבד.
ניתן לפנות במייל zaharonim@ironitr.co.il
או בטלפון 08-6320415