התעמלות קרקע - דתי

בהדרכת תנטל צעידי

שיפור הכושר הגופני ויציבה נכונה: לימוד תרגילי תנועה וספורט המבוססים על עמידת ידיים, עמידת ראש, סלטות, גלגלון, גלגול, שפגט, קפיצה "ערבית" וכו'.

כיתות א'-ג': ימי ה' | 17:30-16:45 | ביה"ס רמת אלון | 165 ₪ לחודש, התשלום שנתי (עד חודש יולי- כולל)

כיתות ד'-ו': ימי ה' | 18:15-17:30 | ביה"ס רמת אלון | 165 ₪ לחודש, התשלום שנתי (עד חודש יולי- כולל)

לילדות הנרשמות בחודש ספטמבר לחוגי המחול וההתעמלות תלבושת מתנה

להרשמה ותשלום לחצו על הכפתור הרשמה ותשלום