ביה"ס רמת אלון

כל החוגים ייפתחו ב- 8.9.19.
ההרשמה באתר תתקיים עד ה- 22.9.19. 
לאחר תאריך זה ניתן יהיה להירשם באמצעות טופס הרשמה אצל רכזת החוגים הבית ספרית בלבד.