קורס השלמת השכלה ל- 12 שנ"ל (תג"ת)

השכלה תיכונית הינה דרישת סף מינימלית למרבית הקורסים המקצועיים ולקבלה במרבית מקומות העבודה בשירות הציבורי. רק בעלי השכלה תיכונית זכאים לצבור גמולי השתלמות.

תכנית הלימודים כוללת 10 יח"ל.

פתיחה: 8.9, ימים א', ד', 21:15-17:00

ההשתתפות ללא עלות, במימון משרד החינוך

למידע נוסף התקשרו: 08-9459397