קו גבול - תערוכה

הגדר נועדה להקשות על מעבר בני אדם ובעלי חיים ולתחום ולסמן את הגבול בין המרחבים הנפרדים. באפשרותה לחצוץ בין שני עולמות ולהסתיר את האחד מפני השני, אך גם להוות חומת מגן השומרת על הנמצא בתחומה. 

המרחב הגלובלי, כזירה מרחבית ותרבותית אוניברסלית, הוא מרחב המאפשר ניידות, חופש התנהלות, חופש למידה וידע והרחבת החוויה האנושית האישית. אולם מאז ימי בראשית, גדרות ומחסומים ממשיים ווירטואליים, המתמקדים בהגדרות ובגדרות- מצמצמים ומגבילים את המרחב.

עבודות האמנות בתערוכה מתייחסות למרחב תָחום פיזית או מטאפורית, ונותנות פרשנות וביטוי למתח שבין בריאה, התחדשות, רעננות , צמיחה, דינמיקה וניידות לבין הגבלה, צמצום, הפחתה, התאיינות וסופניות. 

אוצרת: כרמית בלומנזוןלמידע נוסף התקשרו: 08-9467998