כדורסל בנות - חוגי בית התלמיד

בגין:

כיתות א’-ג’ | ימי ב' | 15:15-14:30
להרשמה לחצו כאן

כיתות ד’-ו’ | ימי ב' | 16:00-15:15
להרשמה לחצו כאן


בכור לוי:

כיתות א’-ג’ | ימי ב' | 15:15-14:30
להרשמה לחצו כאן

כיתות ד’-ו’ | ימי ב' | 16:00-15:15
להרשמה לחצו כאן


הרצוג:

כיתות א’-ג’ | ימי א' + ה' | 16:15-15:30
להרשמה לחצו כאן

כיתות ד’-ו’ | ימי א' + ה' | 17:00-16:15
להרשמה לחצו כאן


ויצמן:

כיתות א’-ג’ | ימי א' | 14:15-13:30
להרשמה לחצו כאן

כיתות ד’-ו’ | ימי א' | 15:00-14:15
להרשמה לחצו כאן


מעלות משולם:

כיתות א’-ג’ | ימי ב' | 15:15-14:30
להרשמה לחצו כאן

כיתות ד’-ו’ | ימי ב' | 16:00-15:15
להרשמה לחצו כאן


ניצני המדע:

כיתות א’-ג’ | ימי ג' | 14:45-14:00
להרשמה לחצו כאן

כיתות ד’-ו’ | ימי ג' | 15:30-14:45
להרשמה לחצו כאן


סמילנסקי:

כיתות א’-ג’ | ימי ד' | 14:15-13:30
להרשמה לחצו כאן

כיתות ד’-ו’ | ימי ד' | 15:00-14:15
להרשמה לחצו כאן


פרחי המדע:

כיתות א’-ב’ | ימי ה' | 14:15-13:30
להרשמה לחצו כאן

כיתות ג’-ד’ | ימי ה' | 15:00-14:15
להרשמה לחצו כאן

כיתות ה’-ו’ | ימי ה' | 15:45-15:00
להרשמה לחצו כאן


רמון: 

כיתות א’-ג’ | ימי ב' | 15:00-14:15
להרשמה לחצו כאן

כיתות ד’-ו’ | ימי ד' | 16:00-15:15
להרשמה לחצו כאן


שביט:

כיתות א’-ג’ | ימי ו' | 12:30-11:45
להרשמה לחצו כאן

כיתות ד’-ו’ | ימי ו' |  13:15-12:30
להרשמה לחצו כאן


שזר:

כיתות א’-ג’ | ימי א' + ג' | 15:15-14:30
להרשמה לחצו כאן

כיתות ד’-ו’ | ימי א' + ג' | 16:00-15:15
להרשמה לחצו כאן


שפרינצק:

כיתות א’-ג’ | ימי ד' | 15:15-14:30
להרשמה לחצו כאן

כיתות ד’-ו’ | ימי ד' | 16:00-15:15
להרשמה לחצו כאן

למידע נוסף התקשרו: 08-6683884