צהרון ניצני המדע

ה.ל.ב | העשרה לימודית בית ספריתתכנית "ניצנים"- משרד החינוך

צהרוני החברה העירונית צועדים בגאון לשנתם החמישית ומונים כ-2000 ילדים. זאת השנה החמישית שהחברה העירונית מפעילה את מערך הצהרונים ברחבי העיר בהצלחה רבה.

פעילות הצהרונים מתקיימת בבתי הספר בליווי צוות חינוכי, מנוסה ומיומן המורכב ממורים, רכזים ומדריכים, המלווים את הילדים לאורך כל שעות פעילות הצהרון.


במסגרת הצהרון
:

ארוחת צהריים חמה מזינה ומגוונת

עזרה בהכנת שיעורי בית

פעילות חווייתית ויצירתית

חוג העשרה

בהתאם להנחיות החדשות של משרד החינוך, יקבעו ימי החופשה שבהם הצהרון יופעל


כיתות א'-ב
' - תכנית "ניצנים" | ימים א'-ה': עם סיום יום הלימודים ועד השעה 17:00

ע"פ נתוני משרד החינוך, יינתן סבסוד בסך 200 ₪ בלבד.

עלות חודשית: 735 ₪ (המחיר לאחר הסבסוד)

*כל שינוי שיבוצע ע"י משרד החינוך בתכנית "ניצנים" יחול גם על צהרוני החברה העירונית: מחיר, ימי חופשה ועוד


כיתות ג'
 | ימים א'-ה' | עם סיום יום הלימודים ועד השעה 17:00

עלות חודשית: 935 ₪

הרישום יתבצע עד ה-15.8.18. כל הרשמה מעבר למועד זה תאושר רק לאחר פתיחת שנה"ל ובכפוף למקום פנוי.


אמצעי תשלום
:

כרטיס אשראי – עסקת תשלומים בלבד

כיתות א' להרשמה לחץ כאן

כיתות ב' להרשמה לחץ כאן

כיתה ג' להרשמה לחץ כאן

יש להקפיד על בחירת מס' כיתה ולהירשם לכיתה הנכונה. ילד שימצא רשום לכיתה לא נכונה תבוטל השתתפותו בצהרון.

הוראת קבע בבנק - בצירוף טופס חתום ומאושר ע"י הבנק:  לחץ כאן
ובצירוף טופס הרשמה- להורדת טופס לחץ כאן

שימו לב! טופס שאינו חתום ע"י הבנק לא יטופל והרישום לא יאושר.

המחאות - תאריכי ההמחאות יהיו קבועים ל-1, או 5, או 10 בכל חודש (ספטמבר-יוני)

יש למסור שיקים למשרדי הצהרונים בצירוף טופס הרשמה – להורדת טופס לחץ כאן


תנאי ביטול
:

ביטול הרשמה שיתקבל במשרדי החברה העירונית עד ה-15.8.18 יאושר ויוחזר סכום מלא ללא דמי הרישום.

ביטול שיתקבל לאחר ה-15.8.18 ייכנס לתוקף חודש ימים מיום בקשת הביטול (ההורים יחויבו בתשלום עבור חודש מיום הודעת הביטול).

ללוח הימים הארוכים והחופשות בצהרון לחץ כאןמשרד: 08-6320415
מגביה, תשלומים והחזרים: 08-6683890
דוא"ל: 
zaharonim@ironitr.co.il