מרכז למחוננים ומצטיינים

בית הספר פ.ל.א למחוננים ומצטיינים, הוא מהגדולים והוותיקים בארץ.  לומדים בו מעל 1000 תלמידים מחוננים ומצטיינים שאותרו על ידי משרד החינוך כבעלי הפוטנציאל הלימודי הגבוה ביותר.

חזון המרכז הוא בעצם ייחודו כקהילייה לומדת, שבה תלמידים ומורים שווים בסקרנותם ובמחויבותם לקחת זה את זה שוב ושוב לשדות חדשים, בלתי ידועים. כך תיפתחנה למורים ולתלמידים אפשרויות חדשות להעצמת מכלול היבטי התודעה, למתן ביטוי לכישוריהם הייחודיים וליצירת דפוסי לימוד וחינוך הולמים תוך התחדשות מתמדת.

אנו מחויבים ליצירת סביבות למידה תומכות רגשית, גמישות ודינאמיות, שבהן יתאפשרו שיח  מאתגר ויצירת ידע חדש. בית הספר שם לו דגש על תכני לימוד מגוונים, טיפוח כלים ומיומנויות, עבודת צוות ויצירתיות.

התלמידים לומדים במרכז החל מכיתה ג' עד ט', כאשר כל יום לומדת במרכז שכבת גיל אחרת.

בשעות הבוקר לומדים התלמידים שאותרו כמחוננים במסגרת ימי שליפה מבית הספר המזין שלהם.

אחר הצהריים מגיעים התלמידים שאותרו כמצטיינים לקורסי העשרה ברמה לימודית גבוהה ביותר.

רבים מהתלמידים המסיימים את לימודיהם במרכז,  ממשיכים את פעילותם במסגרת מיוחדת – תכנית בוגרים, המיועדת לתלמידי כיתה י'–צבא, ופועלת בימי ו' בשעות הבוקר.

כ–45 מורים מלמדים בתכנית והם מומחים בתחומי הדעת אותם הם מלמדים, לרוב בעלי תארים מתקדמים וגישה רב-תחומית.

בבית הספר לומדים 1,150 תלמידים

630 תלמידים מחוננים ג'-ט'

530 תלמידים מצטיינים ג'-ח'

לאתר פ.ל.א - המרכז למחוננים ומצטיינים לחצו כאן