מרכז למחוננים ומצטיינים

לרישום שנתי לתכנית המחוננים באמצעות כרטיס אשראי >> לחץ כאן

לרישום לתכנית המחוננים, סמסטר ב', באמצעות כרטיס אשראי >> לחץ כאן

לרישום לתכנית המחוננים, באמצעות המחאות או מזומן, יש למלא את הטופס >> לחץ כאן


לרישום שנתי לתכנית המצטיינים באמצעות כרטיס אשראי >> לחץ כאן

לרישום לתכנית המצטיינים, סמסטר ב', באמצעות כרטיס אשראי >> לחץ כאן

לרישום לתכנית המצטיינים, באמצעות המחאות או מזומן, יש למלא את הטופס >> לחץ כאן