טניס שולחן בשיתוף אגודת מכבי רחובות | לכיתות א' ומעלה

גם עממי וגם הישגי. ענף אולימפי המפתח ריכוז, חשיבה מהירה וזריזות תגובה, ומשפר את כושר העמידה במצבי לחץ. בהדרכת טובי המאמנים. השתתפות בתחרויות.