צהרוני בית הספר

נפתחה ההרשמה לצהרוני בתי הספר לכיתות א'-ג' ולילדי החטיבה הצעירה בבתי הספר בגין ורמת אלון, במתווה תוכנית "ניצנים" של משרד החינוך תסתיים ב 10.8.24.

החברה העירונית מציעה צהרונים בבתי הספר היסודיים בעיר (מלבד בי"ס 'שביט' אשר מופעל ע"י רשת חוויות). בהפעלת רכזים וצוותי חינוך בצהרונים של החברה העירונית שעוברים הכשרה מקצועית ומשתלמים לאורך כל השנה מבחינה מקצועית, פדגוגית וחינוכית.

בכל צהרון יהיה צוות חינוכי אשר יגיש לילדים ארוחת צהריים חמה ומזינה וכן ידאג להעשרתם בפעילויות סביב תכנים משמעותיים וערכיים על פי נושאים חינוכיים שילוו את העשייה לאורך כל השנה.

תוכנית "ניצנים" היא תוכנית כלל ארצית של צהרונים בפיקוח ובסבסוד משרד החינוך. תוכנית "ניצנים" בעיר פועלת בשיתוף פעולה עם מנהל החינוך בעירייה והנהגת ההורים העירונית.

ילדי חטיבה צעירה בבתי הספר בגין ורמת אלון ותלמידי כיתות ג' בכל בתי הספר ייהנו אף הם מתוכנית הצהרונים. לפי הוראות תוכנית "ניצנים" התוכנית עבור תלמידי כיתות ג' וילדי חטיבה צעירה אינה מסובסדת על ידי משרד החינוך וההרשמה הינה במחיר מלא (הסבסוד חל על כיתות א'-ב' בלבד וכפוף לשינויים של "הקול הקורא" של משרד החינוך).


כיתות א'-ב' | תכנית "ניצנים"* (מחיר מסובסד)

ימים א'-ה' | עם סיום יום הלימודים ועד השעה 17:00

עלות חודשית (לאחר סבסוד): 735 ₪

*כל שינוי שיבוצע ב"קול קורא" ע"י משרד החינוך בתוכנית "ניצנים" יחול גם על צהרוני החברה העירונית, כגון:  מחיר, ימי חופשה ועוד.

חטיבה צעירה / כיתות ג'*

ימים א'-ה' | עם סיום יום הלימודים ועד השעה 17:00

עלות חודשית: 935 ₪

*כל שינוי שיבוצע ב"קול קורא" ע"י משרד החינוך במסגרת תוכנית ניצנים יחול גם על ילדי כיתות ג'.


מודל הרחבות צהרוני ניצנים לשנת תשפ”ה 

• סייעת מרחבית אחת ל- 4 כיתות.

• • ממוצע עירוני של מספר הילדים בכיתה 25.6.

• 13 ימי חופשה בהם הצהרון יפעל גם כקייטנה בין השעות 8:00 - 16:00: 3 ימים בגשר שבין כיפור לסוכות, 5 ימים בחנוכה, 5 ימים לפני חג הפסח. הפעילות בחנוכה ובפסח בהתאם להנחיות תוכנית "ניצנים" ל"ביה"ס של החגים".

• חוג אחד פעם בשבוע, חוג שני אחת לשבועיים.

• אבטחה בכל שעות פעילות הצהרון ובחופשות.

• שעות הצהרון מסיום הלימודים ועד לשעה 17:00.

שימו לב!

ההרשמה לצהרונים תתאפשר עד לתאריך ה-10.8.24. לאחר מועד זה ההצטרפות לצהרונים תתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד.

*אין הבטחה לכיתת צהרון על בסיס כיתת אם – תלוי מספר ילדים שנרשמו.

תנאי ביטול:

ביטול שיתקבל במשרדי החברה העירונית עד ה- 15.08.24 יאושר ויוחזר התשלום במלואו, ביטול שיתקבל לאחר תאריך זה ייכנס לתוקף חודש ימים. 

פתיחת מוקד צהרון כפוף לרישום של 18 משתתפים.

ביטול הצהרון יתאפשר עד לתאריך 31.3.25, לאחר מועד זה לא יתאפשרו ביטולים.


אמצעי תשלום:

הוראת קבע בבנק - בצירוף טופס חתום ומאושר ע"י הבנק >> לחצו כאן

שימו לב! טופס שאינו חתום ע"י הבנק לא יטופל והרישום לא יאושר.

המחאות - תאריכי ההמחאות יהיו קבועים ל-1, או 5, או 10 בכל חודש (ספטמבר-יוני)

יש למסור שיקים למשרדי הצהרונים בצירוף טופס הרשמה – להורדת טופס >> לחצו כאן


להרשמה באשראי יש לבחור בית ספר: