ביה"ס שביט (הדרים לשעבר)

צהרון זה מנוהל על ידי רשת חוויות.

לפרטים והרשמה יש לפנות למתנ"ס חוויות קרית משה: 08-9312700