צעדת האביב רחובות 4.4.18

צעדת רחובות

הפנינג של ספורט, היסטוריה, טבע, הופעות, וכיף גדול לכל המשפחה.

4.4.18 | הזנקה מאתר הפרדסנות

פרטים נוספים יינתנו בהמשך