ערב הצעדה ללוחמי תש"ח

מועדים

תאריך יום שעה הזמנת כרטיס
30.04.18 ב' 19:00